เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1
และศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
 จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

10 กรกฎาคม 63 11:47:55