เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ณ วัดสระกัญญาราช
 บ้านหนองกุง หมู่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                  นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

 


 

10 กรกฎาคม 63 11:47:20