เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและรักษา ให้แก่เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อ
หมู่ 3 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

10 กรกฎาคม 63 11:02:25