เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน นางบุญมา ศรีรัตน์ อายุ 78 ปี หมู่3 บ้านทุ่งบ่อ
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

3 กรกฎาคม 63 12:01:59