เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 โดยมีนายชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน ณ ศูนย์สาธิตผลิตปุ๋ยหมักข้างลำห้วยยาง บ้านห้วยยางศรีวิไล
หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการกษตรปฏบัติการ  :  ภาพ

                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักธุการ  :  ข่าว
 

1 กรกฎาคม 63 12:04:10