เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามข้อราชการในระเบียบวาระการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 และวางแผนการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                              
นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                        
 

30 มิถุนายน 63 09:55:00