เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

 

วันที่ 25 มิถุนายน  2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่า
หัวเน่ามันสำปะหลัง ให้แก่เกษตรกรบ้านโนนสมบูรณื หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


                        นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

26 มิถุนายน 63 11:40:41