เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล "ใส่ชุดม่อฮ่อม ห่อกับข้าวใส่ตะกร้า แบกจอบเสียมปลูก

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม
เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล "ใส่ชุดม่อฮ่อม ห่อกับข้าวใส่ตะกร้า แบกจอบเสียมปลูกป่า
กลางบ้าน สร้างคลังอาหาร" โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรม ณ แปลงนายธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล บ้านคำเจริญ หมู่ 11 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

26 มิถุนายน 63 11:16:40