เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่สำรวจ แปลงมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง ของนายรักจันทร์ โซ่เงิน
เกษตรกรหมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


 


 


                              นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

23 มิถุนายน 63 15:05:26