เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับนักเรียน

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                       นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

23 มิถุนายน 63 15:04:29