เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563
 
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามระบบ T&V และโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
รวมไปถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  จ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

22 มิถุนายน 63 14:13:02