เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดกระบวนการการเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดกระบวนการการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (เครือข่าย) บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                             นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

22 มิถุนายน 63 08:57:54