เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 

                                                                      นางสาวสุจิตตา สีลอม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

10 มิถุนายน 63 14:57:50