เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัดแล

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรร หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2563 โดยมีนายชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม
บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15 ตำบลดเงมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

10 มิถุนายน 63 14:07:17