เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ
 


 

 

4 มิถุนายน 63 14:50:26