เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข หมู่ที่ 15
บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 
 


                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

4 มิถุนายน 63 14:38:19