เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อจะขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ไปต่างจังหวัด ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                               นางสาวรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

2 มิถุนายน 63 12:45:04