เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมพิธี มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธี
มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธี 

ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                        
นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

29 พฤษภาคม 63 11:12:17