เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม
ปี 2563 ครั้งที่ 2 
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามข้อราชการตามระเบียบวาระ
ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

28 พฤษภาคม 63 13:50:22