เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านชุมชน หมู่บ้านหนองคู หมู 9 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการป้องกันไข้เลือดออก
ในกิจกรรม หมู่บ้านอยู่รอด ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างยั่งยืน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและอสม.
รับมอบกำลังใจจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                        นางสาวรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

28 พฤษภาคม 63 12:18:58