เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"
สู้ภัย Covid-19 เป็นการขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร"
เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนรวมในการปลูกผักสวนครัว เป็นการแบ่งปันอาหารจากวัดสู่ชุมชน
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และมีนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน
พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี จิตอาสา
พระสงฆ์ในวัดและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดมรรคผดุงศรี หมู่ 15
บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

 


 


                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

27 พฤษภาคม 63 15:10:15