เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมี ว่าที่ .ร.ต.สอิสร์ โบราณ
เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาพบปะเกษตรจังหวัดขอนแก่น
และหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเกษตรอำเภอทุกอำเภอณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                                         

 

27 พฤษภาคม 63 14:36:28