เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม
ปี 2563 
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้มอบหมาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                       นางสาสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

25 พฤษภาคม 63 13:49:28