เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ 15 บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

26 พฤษภาคม 63 09:33:29