เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อจะขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ไปต่างจังหวัด ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว   
 

19 พฤษภาคม 63 15:26:24