เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry) 
หรือธนาคารอาหาร (food bank) โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวางเป็นผู้รับมอบ 
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                   

 

15 พฤษภาคม 63 11:19:46