เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่
จากประมงจังหวัดขอนแก่น ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63
ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

14 พฤษภาคม 63 14:27:30