เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2563

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563
เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามมาตรการโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ Covid-19  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

19 พฤษภาคม 63 11:21:27