เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา  09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

8 พฤษภาคม 63 11:49:23