เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นวิทยากร
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแนวทาง
การช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 ณ ศาลาประชาคม
บ้านหนองกุง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

8 พฤษภาคม 63 11:50:19