เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย

 

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 
และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

23 เมษายน 63 13:52:14