เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการกษตรปฏิบัติการ อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม
การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 


 

23 เมษายน 63 11:48:46