เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

 

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563
เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการของรัฐบาล และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                            

 


 

23 เมษายน 63 11:41:47