เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ
เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.ขสก. ปศุสัตวอำเภอ ที่ดินอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ
ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หมอดินอาสา
ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี เยาวชนอาสา ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "
ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระดับอำเภอ ณ บ้านพักนายอำเภอเขาสวนกวาง 
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน

 


 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                  

 


 

20 เมษายน 63 08:50:01