เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการตามโครงการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

13 เมษายน 63 10:47:52