เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการกษตรปฏิบัติการ อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม
การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว


 

10 เมษายน 63 09:46:22