เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ

 


 


 


                                             นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

31 มีนาคม 63 15:47:17