เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุม ประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563
เพื่องานแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ (T&V) และมอบหมายงานที่ได้รับผิดชอบ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

17 มีนาคม 63 14:21:23