เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง ณ วัดบัวระพา หมู่ 3 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                             นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

16 มีนาคม 63 11:35:00