เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยได้รับเกียรติ
จากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
และมี ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน
ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโจด อำภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

13 มีนาคม 63 10:41:24