เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดอบรม ณ โรงแรมวีวิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

11 มีนาคม 63 10:46:33