เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตร
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) เพื่อนำความรู้
ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในเขตไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมสผาน/ไร่นาสวนผสม
จำนวน เกษตรกร 40 ราย ณ ศาลาลานโพธิ์ บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

5 มีนาคม 63 14:24:02