เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกเกษตรกร สถาบันทางการเกษตรดีเด่น ปี 2563 ระดับจังหวัด

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกร สถาบันทางการเกษตรดีเด่น ปี 2563 ระดับจังหวัด นำทีมโดย
นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ โรงเรียบบ้านห้วยยางสะอาด
หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                   นางสาวนันทนา มูลย์มาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

5 มีนาคม 63 11:40:45