เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
และติดตามงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

3 มีนาคม 63 13:44:09