เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะนิเทศงาน สาย 4 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับคณะนิเทศงาน สาย 4
จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำทีมโดย นางไพฑูรย์ ศรีช่วย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                              
นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

25 กุมภาพันธ์ 63 15:48:06