เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  ประจำสัปดาห์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
เพื่อเตรียมข้อมูลที่จประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ
(ก.ช.ภ.อ.) ณ ห้องพนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                        

 

21 กุมภาพันธ์ 63 14:13:15