เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายนพพร นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                      นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

19 กุมภาพันธ์ 63 15:34:40