เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)
ในพื้นที่ตำบลคำม่วง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 



                                                          นางวิยะดา นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

12 กุมภาพันธ์ 63 16:08:07