เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)
หมู่ 4 ณ ศาลาวัดบ้านป่าหวายนั่ง และ หมู่ 7 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสองห้อง 
ตำบลเขาสวนกวาง 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


                                               นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

12 กุมภาพันธ์ 63 15:49:54