เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อหารือประเมินตัวชี้วัดเกษตรอำภอและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

11 กุมภาพันธ์ 63 10:42:26